พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร TTM
 
 

บริษัท กู๊ด วัน อินเตอร์เทรด จำกัด 
ได้รับมอบประกาศนียบัตร TTM (THAILAND TRUST MARK)

ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (THAILAND TRUST MARK)  เป็นตราสัญลักษณ์ที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า เป็นการรับรองคุณภาพ ซึ่งได้รับการเลือกสรรว่าเป็นสินค้าชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย จึงเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดที่แข็งแกร่งให้ผู้ผลิต เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เพราะสินค้าที่ได้รับการติดตราสัญลักษณ์นี้ จะต้องมีมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้ และได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล เมื่อผู้บริโภคนำสินค้าไปใช้ ก็จะตระหนักถึงคุณค่าและคุณภาพของสินค้าที่ตนเองได้รับ ซึ่งนำไปสู่ความประทับใจในสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์นี้ และจะเกิดการมองหาตราสัญลักษณ์นี้ในกลุ่มผู้บริโภค  ไม่เพียงในประเทศไทย แต่ไปไกลถึงทั่วโลก