Linsy Liquid Detergent(Blue Diamond Fresh)1000 ml

Our formula to clean clothes with 
good scent plus brightening agent.

ลินซี่ ผลิตภัณฑ์ซักผ้า กลิ่นบลูไดเฟรช 1000 มล.
ใช้ทำความสะอาดเสื้อผ้าและแพรพรรณ มีกลิ่นหอม 
ใช้ได้กับทั้งผ้าสีและผ้าขาว มีส่วนผสมของสาร
ให้ความสดใส (Brightening agent)