XAM Toilet Cleaner 20 Liter

แซม ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ 20 ลิตร
ใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ ฝาผนัง และเครื่องสุขภัณฑ์