XAM Floor Cleaner 20 Liter

แซม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น 20 ลิตร
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น เหมาะสำหรับพื้นผิวภายในโรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สัตว เช่น พื้นปาร์เก้ พื้นหินขัด พื้นหินอ่อน แกรนิต กระเบื้องโมเสด เซรามิค 
กระเบื้องยาง สามารถผสมแบบเจือจางเพื่อให้เหมาะกับการทำความสะอาดพื้นผิว