XAM Floor Cleaner 3800 ml
แซม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น 3800 มล.
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น เหมาะสำหรับพื้นผิวภายในโรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สัตว เช่น พื้นปาร์เก้ พื้นหินขัด พื้นหินอ่อน แกรนิต กระเบื้องโมเสด เซรามิค 
กระเบื้องยาง สามารถผสมแบบเจือจางเพื่อให้เหมาะกับการทำความสะอาดพื้นผิว