XAM Speed Stach 3800 ml

แซม ผลิตภัณฑ์อัดกลีบ 3800 มล.
ช่วยให้่ผ้าที่รีดเรียบได้ง่ายอย่างรวดเร็ว มีกลีบคงทน และไม่มีรอยด่าง
ทำให้การซักผ้าง่ายขึ้น เพราะสิ่งสกปรกไม่สามารถเกาะติดเนื้อผ้าได้
ทั้งนี้เป็นผลจากตัวน้ำยาที่ฉาบใส่อยู่บนเนื้อผ้า เมื่อนำไปซักความสกปรก
ก็จะหลุดละลายไปพร้อมกับตัวน้ำยาได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังเหมาะ
กับงานตัดเสื้อที่ต้องอาศัยความปราณีต แม่นยำของรอยพับและการจัดกลีบ
ต่าง ๆ